Sisekorra eeskirjad

TARTU UISUKOOLI SISEKORRA EESKIRJAD  

1. Tartu Uisukooli rühmade treeningud toimuvad vastavalt õppeaasta algul kehtestatud tunniplaanile.

2. Kogu infot Tartu Uisukooli töökorralduse ja selle muudatuste kohta olete kohustatud ise jälgima Tartu Uisukooli kodulehelt www.iktartu.ee

3. Treeningutel peavad olema tagatud ohutusnõuded.

4. Treeningtunnid algavad täpselt selleks ettenähtud ajal.

5. Treeningtunnis on õpilastelt nõutud korrektne sobiv spordirõivastus.

6. Lapse enda ohutuse ja puhtuse tagamiseks tuleb juukseid kanda punupatsis või krunni keeratuna.

7. Igal lapsel on isiklikud vahendid: hüpits ja matt kaasas.

8. Jää ääres olevad lauad ja põrandad tuleb hoida puhtana ja korras. Täisnuusatud salvrätid tuleb enda treeningu järel prügikasti visata!!!!!!

9. Tartu Uisukool ei vastuta riidehoidu ja jää äärde valveta jäetud isiklike asjade  eest.

10. Treeningtunni lõppedes peab iga laps kokku korjama oma isiklikud asjad ja vahendid ning jätma treeningpaiga korda.

11. Lastevanematel ei ole lubatud treeningu ajal viibida all jää juures, väljaarvatud erijuhul treeneri eelneval nõusolekul.

12. Kõik Tartu Uisukooli õpilased, õpilaste esindajad, treenerid ja klubi juhtkond kohustuvad käituma vastastikuselt korrektselt ja lugupidavalt.

13. Kool  jätab endale õiguse treeningrühmi komplekteerida ja muuta.