SÜNKROONUISUTAMINE

Sünkroonuisutamine on võistkondlik spordiala, kus iluuisutajate rühm esitab muusika saatel kavasid. Millest koosneb kava? Kõige tähtsam on hea uisuoskus ja liuglemine (iluuisutamise baas); erinevad kujundid (sünkroonuisutamise elemendid) ja erinevad hoided (nende abil on iluuisutajad joontel omavahel seotud ja hoiete abil tehakse ka ümberpaigutusi). Liuglemise tehnika nõuded on samad, mis üksik- ja paarissõidus ning jäätantsus: liuglemine peab olema kantidel, kõik elemendid peavad olema sooritatud kõrgel kiirusel, vaikselt, keha kallutusega, hea amplituudiga, vabalt ja loomulikult. Mida kõrgem on iga sportlase uisuoskuse meisterlikkuse tase, seda rohkem on eeldusi kõrgklassilise võistkonna loomiseks ning sünkroonuisutamise spetsiaalsete elementide tehnika kiireks omandamiseks. Võistkond koosneb 16 sportlasest ja lisaks nendele on 4-10 varusportlast (ametlikult võib olla kuni 6 meest, kuid mõnedel võistlustel võib erineda ka nõutud võistkonna liikmete arv). Sünkroonuisutamises on 4 vanusekategooriat. Kõige noorem kategooria on „PRENOVICE“ – kuni 10 aastat vanad sportlased. Edasi tuleb kategooria „NOVICE“ – kuni 15 aastat vanad sportlased (meie võistkond). Järgmine kategooria „JUUNIORID“ – kuni 19 aastat vanad sportlased ja „SEENIORID“ – alates 18 aastast ja vanemad sportlased. Sünkroonuisutamine ei ole olümpiaspordiala, kuid alates 2000. aastast korraldatakse rahvusvahelisi võistlusi ja maailmameistrivõistlusi.

Treeningud algavad siis, kui registreeritakse vähemalt 16 last.