Tartu Cup 2021

We are glad to announce Interclub figure skating competition Tartu Cup 2021, which will be held 25.-26.09.2021 in Tartu, Estonia.

The deadline for entries is 10.09.2021

Please send entry forms to e-mail: entry@iktartu.ee

See You in Tartu!

Võistlustel osalemiseks esita üks alljärgnevatest tõenditest:
- COVID-19 haiguse läbipõdemist kinnitav tõend (180 päeva)
- vaktsineerimiskuuri läbimise sertifikaat
- negatiivse testitulemuse (PCR, antigeen) tõend
Kõik eelpoolnimetatud tõendid/sertifikaadid peavad olema esitatud, kas digitaalselt või paberkandjal (QR-koodiga) ning koos isikut tõendava dokumendiga.
NB! Korraldaja ei paku kohapealset testimise võimalust!
Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea tõendama alla 18-aastased isikud. NB! Palume olla valmis isikut tõendava dokumendi esitamiseks!
Pealtvaatajatel palume võimalikult ohutu ja turvalise ürituse läbiviimiseks KANDA MASKI!
TÄNAME, ET MÕISTAD! TÄNAME, ET HOOLID!
NB! Spordihoonete haldajatel on õigus nõuda kõikidelt täiskasvanud inimestelt spordihoonesse sisenemisel COVID-19 tõendit, kuid see ei ole kohustuslik, kui lapsevanem viibib spordihoones lühikest aega ja ei võta tegevustest osa.
Lapsevanem võib võistlusalal viibida lühikest aega (u kuni 15 min) ilma, et ta tõendaks enda nakkusohutust. Kanda tuleb maski ning hoida teiste inimestega mõistlikku vahemaad. Lapsevanem, kes ei ole oma nakkusohutust tõendanud, peab pärast lapse võistlusteks ettevalmistamist (abistamine riietumisel, uiskude jalga panemisel) spordihoonest lahkuma.
To participate in competitions, please provide one of the following evidence:
- Proof confirming the recovery from COVID-19 disease within the last 180 days
- certificate of completion of the vaccination course
- evidence of negative test result (PCR, antigen)
All of the above certificates/certificates must be presented either digitally or in paper form (with a QR code) and together with an identity document.
NB! Organizer does not offer on-site testing!
Individuals under the age of 18 do not need to prove their infection safety, i.e. vaccination, covid-19 disease recovery or negative test result. NB! Please be ready to present your identity document! Spectators are asked to WEAR A MASK to host the safest event possible!
THANK YOU FOR UNDERSTANDING! THANK YOU FOR CARING!
NB! Sports building managers have the right to require all adult people to have a COVID-19 certificate when entering the sports building, but this is not mandatory if the parent stays in the sports building for a short time and does not take part in activities. A parent may be in the competition area for a short time (approx. 15 min) without proving their infection safety. Wear a mask and keep a reasonable distance with other people.
A parent who has not demonstrated his or her infection safety must leave the sports building after preparing the child for competitions (helping to dress, putting skates on).