Treenerile

TREENERIKUTSE

Treenerikutse, selle taotlemise, koolituste jne kohta on kogu info EOK lehel ja sport.ee lehel

Treenerikutse esmataotlemisel erialase kõrghariduse puudumisel on vaja läbida EOK üldainete koolitused ja samas mahus alaliidu poolt korraldatavad erialased tasemekoolitused (EKR 3-5 tasemetele vastavalt 30+30, 50+50 ja 70+70 tundi). Alates EKR 6 tasemest on vajalik läbida 60 tunni ulatuses täiendkoolitusi 4 aasta jooksul. Alates EKR 4-st nõutakse ka erialast töökogemust.

Treenerikutse esmataotlemisel spordialase kõrghariduse olemasolul on vaja läbida täiendkoolitusi 60 tunni ulatuses. Iluuisutamise eriala lõpetanud peavad sooritama lõpueksami ülikooli ja kutsekomisjoni poolt moodustatud eksamikomisjonile. Alates EKR 5-st nõutakse ka erialast töökogemust.

Treenerikutse antakse 4 aastaks (reeglina) või tähtajatult (kui EKR 7 või 8 taset on taotlejale eelnevalt antud vähemalt kahel korral).

Kutse taastaotlemiseks on vajalik läbida 60 tunni ulatuses täiendkoolitusi 4 aasta jooksul. Taastaotlemine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis. Kõigil tasemetel nõutakse ka erialast töökogemust. Taastaotlemine peab toimuma treenerikutse kehtivuse perioodil. Mõjuvatel põhjustel lubatakse taastaodelda, kui kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 1 aasta.

Täpsemalt on kõik kirjas Kutse andmise korras ning selle täiendavates juhendites.

Treenerikutse taotlemise hinnakiri. Eksamitasu tuleb üle kanda Eesti Uisuliidu arveldusarvele EE192200221022382653 (Swedbank).

Taseme- ja täiendkoolituste kalender

Tartu Ülikooli täiendkoolitused sporditeaduste alal

Täiendkoolituste põhivormi minimaalseks alampiiriks on 12 tundi.

Täiendkoolituse teised võimalikud vormid on:

teiste treenerite (vähemalt EKR 6 tasemega või alaliidu hinnangul rahvusvaheliselt tunnustatud treener) treeningtundide vaatlusanalüüsi teostamine – kuni 12 tundi (1 koolitustund=1 treeningtund), kord ja kinnituse vormid;
teiste treenerite (vähemalt EKR 6 tasemega või alaliidu hinnangul rahvusvaheliselt tunnustatud treener) juures stažeerimine või stažeeritavate juhendamine (alates EKR 5 treener võib seda läbi viia) – kuni 12 tundi (1 koolitustund=1 treeningtund), kinnituse annab klubi vabas vormis, kus kirjeldab, kuidas, kellega, mitu tundi jne stažeerimine toimus;
rahvusvahelistel tippvõistlustel erialaste ülesannete täitmine – kuni 12 tundi;
riigi koondiste treenerina tegutsemine – kuni 12 tundi;
esmaabi baaskursuse või täiendkursuse läbimine – kuni 8 tundi.

Kõigi treenerite andmed, k.a. läbitud koolitused, dokumentide koopiad jne saab igaüks lisada Eesti Spordiregistrisse. Logi juba täna sinna sisse (ESR login) ja kontrolli ja täienda oma andmeid, lisa jooksvalt koolitusi (nende legitiimsust kontrollitakse seal), ja eksamile/taastaotlemisele minnes saab seal algatada vastava taotluse. Juhend ESR e-keskkonnas toimetamiseks.

Eesti Spordiregistri uisutamise eriala treenerite register

LASTE JA NOORTE KAITSE TÕHUSTAMINE SPORDIS

Juhend laste sporditegevuse korraldajatele siin